Dnes má svátek: Vladislav Zítra: Doubravka Pozítří: Ilona
csenfrdeplrusk
SENOV CŠenov u Nového Jičína
 • Obec
 • Informace
 • Poplatky a úhrady

Poplatky a úhrady 2019

Poplatky a úhrady

Poplatky je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obecního úřadu,

č.ú. 1766587399/0800,

nebo platbou v hotovosti, popř. platební kartou v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku.

Dle OZV č. 1/2018 obce Šenov u Nového Jičína výše místního poplatku za komunální odpad činí 500 Kč (osoba/rok), pro fyzické osoby mladší 6 let a fyzické osoby starší 75 let činí výše poplatku 250 Kč (osoba/rok).

Každý poplatník má svůj variabilní symbol, který musí uvést při platbě za poplatek. Variabilní symbol Vám bude na vyžádání sdělen na ekonomickém úseku na tel. 556 702 247, 731 442 931 nebo na emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osvobození a úlevy:

 1. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

   1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

   2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

   3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

     

2. Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, kterým byl správním rozhodnutím zrušen trvalý pobyt a jsou k trvalému pobytu přihlášeny na adrese Obecního úřadu v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 245 a to v plné výši. 

Od poplatku se dále osvobozují:                                                                                                                                                                   

 1. a) fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) mimo území České republiky, a to    v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce,                                                                                                                                               

 2. b) fyzické osoby dlouhodobě pobývající (alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce) ve výkonu trestu odnětí svobody, a to v poměrné výši poplatku za jednotlivé měsíce.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31.3. každého roku, nečiní-li poplatek více než 400 Kč ročně.

Činí-li poplatek více než 400 Kč, je splatný 31.3., 31.5., 31.8. a 30.11. každého roku.

Dle OZV č. 2/2013 obce sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa chovaného v rodinném domku                    200,-- Kč      

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v rodinném domku     600,-- Kč

c) za prvního psa chovaného v domě   s dvěma a více byty       700,-- Kč      

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v domě   s dvěma a více byty    1.100,-- Kč

e) za psa,   jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je   jeho jediným zdrojem   příjmů,  anebo poživatel sirotčího důchodu                                                        200,-- Kč            

f) za druhého a každého dalšího psa jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,   vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je   jeho jediným zdrojem   příjmů,   anebo   poživatel sirotčího důchodu               300,-- Kč  

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

                  

 

Vytisknout E-mail

Kontakt

Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
Dukelská 245
742 42 Šenov u N. J.
Tel.: +420 556 707 952
Fax: +420 556 710 064
ID DS: dzwaxv8
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook obce
Facebook sportoviště za kostelem


IČO: 60798432
DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
Pátek zavřeno
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno