Překlad (translations)

csenfrdeplrusk
Dnes má svátek: Stela Zítra: Kazimir Pozítří: Miroslav
csenfrdeplrusk

Rybářský spolek

Rybářský spolek Živá voda v Šenově u Nového Jičína byl oficiálně zaregistrován s tímto názvem v roce 2015. Hospodaří na bývalém „Opravilovém rybníku“, také zvaném „Kačák“, za areálem VFU Brno ŠZP Nový Jičín.

rybnk

Původní spolek byl oficiálně založený s názvem Občanské sdružení Rybářský spolek „Živá voda“ 21. března 2008. Zásluhu na tom měl přípravný výbor ve složení Pavel Malicher, Jan Kováčik, Petr Dvorský, Josef Palla a Jaroslav Zicháček, který provedl veškeré právní úkony pro jeho založení. Pokud se ale vrátíme do historie, víme a máme to napsáno na naší dřevěné tabuli na rybníku, že založení obecného neregistrovaného spolku třinácti nadšenců, je dle dostupných informací už v roce 1970. A jak vlastně vypadalo vedení spolku od jeho založení? Prvním předsedou byl do roku 1979 Evžen Janda, pak Vladimír Chlápek, dále následoval Pavel Malicher a Josef Zedník. Od 5. 6. 2002 v rámci již uvedených reorganizací opět Pavel Malicher a to až do roku 2017. Po něm tuto funkci převzal, samozřejmě co byl řádně zvolen členskou schůzí, Martin Pelikán, který ji vykonává do dnes. Spolek funguje dle svých schválených a zaregistrovaných stanov. Řídí se jejími pokyny a směrnicemi. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, respektive výroční, která je organizována každý rok v měsíci březnu. Dále je to tříčlenný výbor spolku v čele s předsedou a ten členská schůze volí každé tři roky. Nedílnou součástí a neméně důležitá je funkce pokladníka a revizora. Obě jsou rovněž voleny členskou schůzí každé tři roky.

Významnou zásluhu na realizaci a rovněž na zachování vodní plochy měl v době založení podnik VFUB ŠZP Nový Jičín. Bez jehož technické a právní pomoci by dnešní vodní plocha Opravilového rybníka asi neexistovala a tudíž by nefungoval ani náš spolek. V rámci restitučních náhrad se nepočítalo s jeho obnovou a zbytek co by vlastně zůstával, by byl asi zavezen a rekultivován.

rybnk2

V současné době spolek sdružuje dvacet pět členů, což je maximální kvóta počtu členů dle stanov spolku. Do tohoto počtu nejsou započítáni čestní členové, kterých je pět. Každý rok připravují vždy minimálně dvě veřejné akce. Rybářské závody pro dospělé, které se konají skoro vždy v měsíci květnu a závody pro mládež do 15 let, které se konají vždy v září hned po letních prázdninách.

zvody

Jen pro informaci, první rybářské závody veřejného charakteru byly zorganizovány v roce 1979 a to jako akce kácení máje. Postupně se začaly závody organizovat pravidelně a tuto tradici dodržujeme až dodnes.

Blíže k naší činnosti. Náš hlavní záměr je zájmový a ekologického charakteru. Obhospodařujeme vodní plochu rybníku, jeho přítok a odtok a rovněž i jiné vodní toky v obci. Udržujeme na nich pořádek a jejich čistotu. Není to jen o sekání trávy kolem rybníka, hrabání listí a sbírání větví, ale také o tom, aby vše bylo zabezpečené. Mezi hlavní činnosti patří každoroční ořezávání stromů, zpevňování břehů a údržba, případně nátěr laviček a chaty. Udržujeme tak celý areál neustále uklizený a v pořádku. Do rybníku pravidelně vysazujeme dostatečné množství ryb různých druhů. Hlavní a převažující rybou je kapr obecný. Dále pak amur bílí, štika a lín obecní. Ale třeba i candát obecný, úhoř říční a cejn velký.

ryba

V roce 2019 nám praskla hráz u stavidla a byla nutná oprava. Po dlouhých letech bylo nutné rybník vypustit a prasklinu opravit. Museli jsme těsně za hrází vyhloubit díru a vylít ji betonem. Při té příležitosti jsme také vyměnili přítokové potrubí, aby nám voda neutíkala dřív, než nám doteče do rybníka. Zjistili jsme, že tyto nečekané situace spojují lidi v jeden tým, který jde za svým cílem a to je moc dobře.

oprava hrze

hrz

Za to, že funguje náš spolek, vděčíme našim sponzorům a partnerům.

Našimi hlavními podporovateli jsou: Obec Šenov u Nového Jičína, Martin Kubečka a firma Amenit Nový Jičín, firma Romotop Suchdol nad Odrou, Potrubí Seidler Klimkovice, VFU Brno Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Pavel Kalina, VOP a.s. Šenov u Nového Jičína, Technické služby Šenov u Nového Jičína, Ladislav Král rybářské potřeby Nový Jičín, Radek Sedlák a Martin Vavřík.

 • Přečteno: 11922

Zahrádkáři

Na našem území se nachází celkem šest zahrádkových osad, které jsou sdruženy v Základních organizacích Českého zahrádkářského svazu a jejich zahrádkové osady mají svá jména. Na katastru obce jsou to tyto zahrádkové osady: Za Kotelnou, Na Vyhlídce, Sídliště, Nad Lipami, Nad Mlýnem a Družstevní.

Obec postupně, na základě žádostí zahrádkářů, odprodává své pozemky, na kterých jsou umístěny zahrádkové osady, do vlastnictví jednotlivým základním organizacím. Máme zájem na tom, aby tyto osady byly zachovány. Jsou součástí obce, mají udržovanou zeleň a jsou oázou odpočinku pro ty, kteří mají rádi přírodu.
 • Přečteno: 9358

Včelařský spolek

Včelaři
včely

V obci je nejméně 15 členů Českého svazu včelařů, kteří svoji záslužnou činnost vykonávají v místě svého bydliště, to je v Šenově u Nového Jičína. Jako organizace jsou vedeni pod hlavičkou Základní organizace, Český svaz včelařů, Nový Jičín.

 • Přečteno: 11641

Myslivecké sdružení Šenov - Kunín

Myslivci
Okolí Šenova
Šenov z dálky
Myslivecké sdružení s názvem Šenov - Kunín bylo ustaveno dne 11. dubna 2003 sloučením dvou bývalých mysliveckých sdružení, a to Mysliveckého sdružení Šenov u N. Jičína a Mysliveckého sdružení Kunín. Myslivecké sdružení vykonává právo myslivosti na katastrech obcí Šenov u Nového Jičína a Kunína. Myslivecké sdružení má od honebního společenstva Kunín-Šenov u N. Jičína pronajaté dvě honitby o výměře cca 1800 ha. Myslivecké sdružení má 35 členů a 2 čestné členy. Řídí ho sedmičlenný výbor MS a má tříčlennou revizní komisi. U ministerstva vnitra je myslivecké sdružení registrováno jako zájmové sdružení občanů. Jeho činnost se řídí vlastními stanovami a jednacím řádem.
Hlavním posláním mysliveckého sdružení je ochrana, péče a chov zvěře, ochrana přírody a života v přírodě a lov zvěře v rámci zákona o myslivosti. Členství v mysliveckém sdružení je dobrovolné. Na svou činnost si členové přispívají ze svých prostředků nebo přivyděláním na různých akcích. Myslivecké sdružení není nikým dotováno.
 • Přečteno: 11907

Pošta

posta Senov

Informace o službách na této poště 

Kontakt

ČESKÁ POŠTA Šenov u Nového Jičína
Dukelská 174
742 42 Šenov u Nového Jičína
tel.: 954 274 242
840 111 244 - zákaznická linka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bezbariérový přístup / Vstup s kočárkem: pošta má u vchodu signální zařízení k přivolání obsluhy (standardně zvonek se symbolem "invalida, vozíčkář").
Poznámka: Česká pošta si vyhrazuje krátkodobá operativní omezení provozu pošty, která se v systému nemusí projevit.

  • Přečteno: 21662
  • 1
  • 2

  Kontakt

  Obecní úřad Šenov u Nového Jičína
  Dukelská 245
  742 42 Šenov u N. J.
  Tel.: +420 556 707 952
  Fax: +420 556 710 064
  ID DS: dzwaxv8
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Facebook obce


  IČO: 60798432
  DIČ: CZ60798432 (plátci DPH)

  Úřední hodiny

  Pondělí 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
  Úterý 8:00 - 11:00 | zavřeno
  Středa 8:00 - 11:00 | 12:00 - 16:30
  Čtvrtek 8:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00
  Pátek zavřeno
  Sobota zavřeno
  Neděle zavřeno