Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce Šenov u Nového Jičína
Jméno počet hlasů strana Funkce
Ing. Jaromír Kadlec 269 VIZE  starosta 
JUDr. Karel Třetina 520 ČSSD místostarosta
Pallová Olga 406 ČSSD člen rady obce
Pauló Irena 266 VIZE člen rady obce
Mgr.  Sedlářová Jana 380 ČSSD člen rady obce
MUDr. Máslová Ludmila 173 VIZE člen ZO
Marián Kubový 182 VIZE  člen ZO
Kačírek Pavel 140 KDU-ČSL člen ZO
Jureček Jiří 115 ODS člen ZO
Ing. Kyselá Eva 353 ČSSD člen ZO
Pavel Malicher 346 ČSSD člen ZO
Zdeněk Kubeša 342 ČSSD člen ZO
Milan Hruška 323 ČSSD člen ZO
Jakub Kedroň 308 ČSSD člen ZO
Jaroslav Kulišťák 139 KDU-ČSL člen ZO