Kontrolní výbor

Milan Hruška předseda
Martin Lhotský člen
Radovan Hajda člen