Sportovní komise

 Zdeněk Kubeša předseda
 Jan Toman člen