Soukromá mateřská škola Palováček s. r. o.

Mateřská škola

Mateřská škola Palováček je soukromým předškolním zařízením, které zahájilo svou činnost 1.ledna 1998. Je umístěna v prostorné bezbariérové budově v blízkosti Autopalu. Mateřská škola má kapacitu 70 dětí, které jsou rozděleny do tří oddělení.K dobré pohodě přispívá také vlastní kuchyň, tělocvična, rozlehlá zahrada také sauna, která je umístěna v přilehlé hospodářské budově. Mateřská škola zajišťuje dětem zaměstnanců Autopalu, ale i jiným rodičům všestrannou péči a vzdělávání, a nabízí také nadstandardní aktivity např. výuku angličtiny,pěvecký kroužek,výtvarnou dílnu, hokejovou přípravku, předplavecký výcvik, saunování, školu v přírodě apod.

Vytisknout