Myslivecké sdružení Šenov - Kunín

Myslivci
Okolí Šenova
Šenov z dálky

Myslivecký spolek   Šenov – Kunín

Myslivecké sdružení Šenov – Kunín bylo ustaveno 11.dubna 2003 sloučením dvou mysliveckých sdružení  Šenova  a  Kunína. Od roku 2015 na základě změny občanského zákoníku bylo přejmenováno na Myslivecký spolek Šenov – Kunín. Myslivecký spolek Šenov –Kunín  hospodaří ve dvou samostatně uznaných honitbách Šenov (608 ha), Kunín  (1104 ha).

V současné době vykonává právo myslivosti v našem spolku 33 členů a jeden čestný člen. Myslivecký spolek má zvolen 5-ti členný výbor  a  tříčlennou kontrolní komisi. Činnost  spolku  se  řídí  registrovanými stanovami a provozním řádem schváleným členskou schůzí.

Hlavním posláním  mysliveckého spolku je  péče  a  chov  zvěře, lov  zvěře v rámci  zákona o myslivosti.  A  rovněž  vytváření vhodných přírodních podmínek pro volně žijící  živočichy. Naší  povinností  je  i  chov  náležitého počtu  lovecky  upotřebitelných  psů.

V rámci naší  činnosti  je  i pořádání  kulturně vzdělávacích akcí pro děti a mládež  v našich obcích  Šenově  i  Kuníně. Na  svou  činnost  si  spolek  vydělává  příspěvky svých členů a  účastí  na kulturních akcích pořádaných  v rámci  obou obcí. Významnou měrou na fungování našeho spolku má i dobrá spolupráce s vedením obou obcí  a  finanční  příspěvky,  které  nám poskytují  v rámci  podpory spolkového života.