Havárie v lokalitě Severní

Vážení spoluobčané, v současné době řešíme nefunkční veřejné osvětlení a napájení čerpadel tlakové kanalizace v uvedené oblasti. Provizorně čerpáme kanalizační jímky pomocí objednaného speciálního vozidla. Příčina je někde v podzemním vedení elektrického napětí, proto je velmi obtížné závadu vyhledat a odstranit. Správce veřejného osvětlení intenzivně na hledání závady pracuje. Za vzniklé problémy se omlouváme a děkujeme za pochopení.

vedoucí TS