Informace k mimořádné události ze dne 13.7. 2021 na řece Jičínce

Mimořádná událost ze dne 13. 7. 2021 na řece Jičínce

Dne 13. 7. došlo v areálu společnosti Varroc k mimořádné události. Při čištění sanačních jam externím dodavatelem došlo k úniku blíže nespecifikovaného množství manganistanu draselného, který se používá pro čištění zeminy,
do splaškové kanalizace a následně do řeky Jičínky. Na místo byla bez prodlení přivolána Policie ČR, starosta obce, pracovník stavebního úseku obce, hasiči, zástupci SmVaK a Povodí Odry a zaměstnanci odboru životního prostředí v NJ. Společně se zástupci společnosti Varroc podnikli patřičné kroky k zastavení úniku
a vyšetření jeho příčiny. Čištění sanačních jam je až do odstranění důvodu úniku pozastaveno. Na schůzce dne 14. 7. se zástupci vedení společnosti, starosta obce Šenov u Nového Jičína, zástupci SmVaK a Povodí Odry dohodli na nápravných opatřeních a dalších krocích, které bude tvořit zejména oprava a vyčištění kanalizačního potrubí, které bylo poškozeno při sanačních pracích. Sanace bude spuštěna následně formou testu za průběžného monitorování. Havárie naštěstí nezpůsobila žádný úhyn ryb ani jiných živočichů v řece Jičínce.

-starosta obce-