Obec získala prestižní ocenění "Bezpečný úřad"

pdf bezpečný úřad_dopis (309 KB) pdf bezpečný úřad_certifikát (274 KB)