Z důvodu rekonstrukce nebude od 18. 5. 2020 průjezdná jednosměrná komunikace na ul. El. Krásnohorské. Uzavírka bude trvat po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do 31. 7. 2020.

Výstřižek