ZŠ a MŠ v Šenově u Nového Jičína_zápis dětí do 1. třídy

Ředitelka ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace v Šenově u Nového Jičína informuje rodiče, že od 1. 4. 2020 je možné přihlásit elektronicky dítě k základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Šenov u Nového Jičína.

Více informací na: www.zssenov.cz

Odkaz přímo na elektronickou přihlášku k základnímu vzdělávání na naší škole: 

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zssenov/KWE015_PrihlaskaZS.aspx

PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy